Řešení existuje!

Státy, mnohé ONG, Světová banka a další nejvýznamnější firmy v poslední době vnímaly výhody v oblasti image a zapojily svou účast v boji proti této celosvětové hrozbě a mobilizovaly se v hledání řešení.

Je jich více, ale bereme na vědomí zejména sponzorství v oblasti ohrožených druhů a vývoj plánů pro zachování potravin, často velmi nákladných (např. 5letka plánu zavedena ve Francii na ochranu medvěda hnědého je nutný rozpočet ve výši více než 400 000€).
Stejně důležité, ne-li více, je vzdělávat veřejnost a zejména mladé generace na toto téma.

Nadešel čas k urychlení podpory soukromých iniciativ:

Většina lidí na celém světě jsou si nyní vědomi, že “se něco musí udělat” a zavázat se k zachování budoucnosti pro příští generace.

agreculNicméně množství dostupných informací, které jsou často velmi teoretické a ne vždy kontrolovatelné, můžou být matoucí a naopak můžou lidé dezinformovat.
Jsme přesvědčeni, že nastal čas k vypracování projektu, zcela apoliticky a bez jakékoliv postranních úmyslů, umožňovat širší veřejnosti informovat se od uznávaných odborníků, sdílet informace a získat radu.

Konkretizovat problém a podporovat konkrétní kroky a to přísně řízenými projekty, které jsou konkretizované a plně sledovatelné.

Na oplátku za tuto veřejnou podporu, kterou chceme podpořit konkrétní projekty, není pochyb o tom, že mezinárodní instituce, některé státy a soukromé společnosti při hledání image za oplátku nám podpoří naši práci a budou poskytovat materiální a finanční zdroje.
V souhrnu: jsme přesvědčeni, že dnes existuje, pokud jde o biologickou rozmanitost, místo pro hlavni ONG, stejně jako je příkladem Greenpeace v životního prostředí.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options