Naše akce

Naše akce je součástí širšího rámce mezinárodní pomoci

Ochrana ohrožených druhů zvířat, boj proti odlesňování, podpora rozvoje při zachování přírodních zdrojů: jak sladit všechny tyto otázky důležité pro naši budoucnost?

Náš projekt je součástí doporučení Kjótského summitu (rok 2005) na životní prostředí a světového summitu v Kodani (od 7. do 18. prosince 2009).

ivetadefilerNáš projekt byl zahájen několika osobami, kteří přišli z různých profesních oblastí. Všichni z nás mají zájem reagovat a nespokojit se s prokazatelně se znepokojující trendy v přírodě, v oblasti nenávratné bio-rozmanitosti. Pouze masivní mobilizace “svět občanů,” může vše v dobré obrátit.

Naším cílem je, aby člověk lépe uspokojoval a respektoval bio-rozmanitost. Aby jeho hlavní činnost byla vyvážená a šetrná k životnímu prostředí. Aby byl považován za “ochránce přírody”, což bude největší přínos pro budoucí generace a obecně pro přežití a rozvoj druhů. Všechny tato atributy povedou k celosvětovému blahobytu.

Jsme přesvědčeni, že člověk se musí naučit žít zdravým způsobem, bez ztráty výhod pokroku, ale s harmonií vůči přírodě.

ph11

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options