Eko-stráže

Proč?

Eko-stráže hrají důležitou roli při zachovávaní a ochrany biologické rozmanitosti, zejména v Africe

elephants-regardsPopis

Úkol Eko-strážce spočívá na politice životního prostředí v místní, okresní, regionální a národní úrovni. Eko-stráž spolupracuje s místními orgány s nimiž má na starosti následující úkoly:
pozorovat a chránit okolí a předcházet problémy, varovat orgány, pokud jsou zjištěny známky nebezpečí. Eko-stráž také hraje učitelskou část s okolními občany. Má na starost kontrolovat okolí. Eko-straž  zaznamenává do seznamu nerovnováhy a hrozby (ekosystémní nerovnováhy, degradace krajiny a lidských technických znehodnocení a zdrojů znečištění).

Specializace :

Eko-strážce se musí dobře orientovat v technické, vědecké a právní znalosti také musí ovládat velké psychické schopnosti a mít dobrou fyzickou kondici. Eko-strážce si musí být plně vědom, jak důležitá je biologická rozmanitost a osobně se musí podílet na její ochraně.

Zaměstnavatel:

GBP nastaví a bude financovat několik členů Eko-strážního Eko-týmu a bude pomáhat podporovat tento specializovaný tým pro zachovaní životního prostředí a zdraví, který bude pracovat na základě jakéhokoliv národa, který projeví zájem.

GBP by rádo touto strukturou vytvořilo globální akci ve vztahu k jeho prostředí: volně žijících živočichu, rostlin, populace (především vzdělávání občanů v biologické rozmanitosti a bio-zemědělství).

gardosTato struktura bude působit pod záštitou GBP a pracovní smlouva bude vypracována pod GBP. Výjimkou jsou eko-strážci, kteří jsou ručně ozbrojeni – za účelem boje proti pytlákům – budou vybráni a zaplaceni GBP, ale zůstanou státními zaměstnanci, právně pověřeni státem, ale můžou být použiti GBP. Global Biodiversity Protection si bude vybírat žadatele (GBP má právo odmítnout služby nevhodných žadatelů). Kvalifikovaní žadatelé dostanou od GBP své mzdy, různou formou a příspěvek na bydlení (jestli je nutno).

GBP podepíše úmluvu se zúčastněními státy, jež si ustanovily role každého partnera, státu, sdružení a vymezení rozsahu pravomocí přenesených na eko-stráže (osobni zbraně, aby mohli bránit závažnému poškození životního prostředí). Tato dohoda bude navazovat na 3 roky obnovitelné smlouvy, podle nastavených cílů, kde se obě strany zavazují. Kontrola podmínek smlouvy bude provedena prostřednictvím dohody o governanci, včetně každoročního setkání s frekvencí alespoň dvakrát ročně společně s monitorovací komisí.

Umístění konstrukce bude provedeno po konzultaci s přijímajícími státy.

Cíl

Gardien de la Biodiversité

Ochrana ohrožených druhů zvířat, zejména v Africe, kde například pokračuje i nadále pytláctví (tj. obchodu se slonovinou).
Zvýšit povědomí populace o místní biologické rozmanitosti a přivést je k pochopení, že ekologie není překážkou, ale naopak příležitostí pro územní rozvoj (např. eko-turistiky, optimalizované kultury,…).
Dát mladým Afričanům na místní úrovni zajímavé profesionální příležitosti.
Poradenství v přípravě a provádění zásahů do přírodního prostředí.
Naše představa je, že zavedení prvních brigád “eko-stráže v zemi vytvoří účinný cyklus: první vyškolené eko-stráže GBP personálem zajistí také pozdější spin-off koučování nové struktury.

Donation
Help this cause !
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options