Ekoturistika, je zodpovědný cestovní

responsible travel to fragile, pristine, and usually protected areas that strives to be low impact and (often) small scale.

Eko-stráže

Eko-stráže hrají důležitou roli při zachovávaní a ochrany biologické rozmanitosti, zejména v Africe

Biodiversitni Universita, zahájit budoucnost

“Pokud chcete nakrmit člověka na den, dej mu rybu, chcete-li ho krmit po celý život, naučte ho lovit ryby”

Green Living, živé šetrné k životnímu prostředí

rozvojových artefaktech, stavebních materiálech, hmotného zajištění v souladu s principy udržitelného rozvoje a zodpovědného podnikání

Green Art, eko- angažované umění

Bazary a kulturní akce určené k poskytnutí dalších finančních prostředků pro nadace

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options