GBProtection a press article this month in CZ

Posted in: Actualités
Tags:

 Tygr sumaterský

GBProtection a press article this month in CZ  in http://www.hedvabnastezka.cz/rady/lednovy-svet-nevladek?highlightWords=Global+Biodiversity+Protection 

Noví, globální a ambiciózní

Podle slov ředitelky Global Biodiversity Protection Ivety Seidlové, je cílem nového mezinárodního projektu „ochrana, trvale udržitelný rozvoj a ochrana přírodních zdrojů, včetně rostlin, zvířat, ložisek nerostných surovin, půd, čisté vody, čistého vzduchu a fosilních paliv jako je uhlí, ropa a zemní plyn“. Je těžké si představit, kterak rozvíjí ložiska uhlí – přírodě to trvala relativně dlouho, zatímco lidem jejich vyčerpání bude trvat (bráno z geologického hlediska měření času) pouhý oka mžik. Je lehké zlehčovat cizí práci, myšlenky a ideály, takže spíše než nedůvěru je potřeba projevit zvědavost a podívat se, co se vlastně česká modelka (byť žijící dlouhodobě ve Francii) rozhodla svým jménem podpořit a prací zaštítit. Cíle jsou velké, formulace poměrně nekonkrétní a psané tak, aby se zalíbily politikům a donátorům. Snad se kouzlo povede a Global Biodiversity Protection se stane významným hráčem na poli ochrany světové biodiverzity. www.globalbiodiversityprotection.org


There are no comments published yet.

Leave a Comment

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options